top of page

Jamkovka 2020 GK MEANDER   

1. miesto : 50% zľava na členstvo  v GK MEANDER v roku 2021 + parkovacie miesto + trofej
2.miesto 30 % zľava na členstvo  v GK MEANDER v roku 2021 + trofej
3. miesto 20 % zľava na členstvo  v GK MEANDER v roku 2021 + trofej

jamkovka2020.jpg

 Výsledky losovania a výsledky hier.

1. Kolo - povinnosť odohrať kolo do 23.7.2020

Hrajú v skupine A:

11. Andrej Starý
12. Marian LABUDA

1. Anton ZELENAJ.
6.Adriana MELNIČÁKOVÁ

14. Ivan MEDOVIČ
9. Svetlana ZELENAJOVÁ.

15. Peter NOVÁK
2. Mario LETKO.


 Výsledky losovania a výsledky hier.

1. Kolo - povinnosť odohrať kolo do 23.7.2020

Hrajú v skupine B:

5. Rastislav MELNIČÁK
7. Ľubomír BENKO.

10. Ladislav ZÁHORSKÝ
3. ALEXEJ ZELENAJ.

16.Ronald KVAŠŠAY
4.Edita RAŠKOVIČOVÁ

13. Tomáš BIELIK
8. Marian KRNÁČ

 Zoznam prihlásených  :
1. Anton ZELENAJ.
2. Mario LETKO.
3. ALEXEJ ZELENAJ.
4.Edita RAŠKOVIČOVÁ
5. Rastislav MELNIČÁK
6.Adriana MELNIČÁKOVÁ
7. Ľubomír BENKO.
8. Marian KRNÁČ
9. Svetlana ZELENAJOVÁ.
10. Ladislav ZÁHORSKÝ
11. Andrej Starý
12. Marian LABUDA
13. Tomáš BIELIK
14. Ivan MEDOVIČ
15. Peter NOVÁK
16.Ronald KVAŠŠAY

kontakty na mobilné čísla budú zverejnené na recepcii 

  

 

 

Propozície Jamkovka GK MEANDER 2020

 

Organizátor: Golfový klub MEANDER Ivanka pri Nitre

TERMÍN KONANIA:

 

Júl 2020 až október 2020

Jednotlivé kolá budú termínovo upresnené podľa počtu prihlásených

 

PRIHLASOVANIE:

 

Prihlasovanie do jamkovky: mailom na adresu gk.meander@gmail.com

Uzávierka prihlasovania: do 27.6. 2020 12:00 hod.

Len pre členov golfového klubu – GK MEANDER

Jednorázové štartovné-zápisné 0,- EUR (úhrada na recepcii)

Súťaž je v kategórii : spoločná - DÁMY a PÁNI SPOLU

Losovanie dvojíc : 27.6.2020 po skončení turnaja .

 

 

FORMÁT HRY:

 

Hra na jamky 18 jamiek s vyrovnaním podľa propozícií.

Muži žlté odpaliská, ženy červené odpaliská

Hráči si zápasy dohadujú sami, organizátor poskytuje súčinnosť, ak si nevedia na seba zistiť kontaktné údaje, avšak nie je oprávnený dohadovať im zápasy.

Pravidlové spory si riešia hráči samostatne pri hre, aj keby nepostupovali správne, platí výsledok zahraný na jamke s nesprávnym postupom.

Ak sa hráč nedostaví na dohodnutý zápas bez ospravedlnenia, prehráva. Ak toto nastane, musí to byť uvedené v maili o zápase, inak je výsledok neplatný. Príp. spory z titulu neúčasti rozhodne riaditeľ súťaže – A.Zelenaj.

Zápasy sa hrajú na ihrisku GREEN MEADOWS Ivanka pri Nitre

 

SYSTÉM HRY:

 

            Hra na jamky s vyrovnaním HCP podľa HCP platného v deň hry duelu. (ženy aj muži)

 Po odohraní zápasu odošle jeden z hráčov email s dátumom, menami hráčov a výsledku zápasu.

Organizátor zabezpečí zápis výsledku do tabuľky a vedie evidenciu zápasov a ich výsledkov.

Jednotlivé kolá a ich časové obmedzenie, do kedy musia hráči danú hru zahrať bude zverejnené na stránke GK MEANDER www.golfnitra.sk.

 

Vyrovnanie sa vykonáva na najťažších 10 jamkách z 18-tich jamiek. Hráčovi s horším HCP je jedna rana na danej jamke odpočítaná.

 

Poradie najťažších jamiek :  

 

Jamka č. 2 – v prvom kole     (HCP jamky 1)

Jamka č. 2 – v druhom kole   (HCP jamky 2)

Jamka č. 6 – v prvom kole     (HCP jamky 3)

Jamka č. 6 – v druhom kole   (HCP jamky 4)

Jamka č. 1 – v prvom kole     (HCP jamky 5)

Jamka č. 1 – v druhom kole   (HCP jamky 6)

Jamka č. 5 – v prvom kole     (HCP jamky 7)

Jamka č. 5 – v druhom kole   (HCP jamky 8)

Jamka č. 7 – v prvom kole     (HCP jamky 9)

Jamka č. 7 – v druhom kole   (HCP jamky 10)

 

 

Príklad hry z vyrovnaním HCP:

 

Hrajú hráči H1 s HCP=14,5 a H2 s HCP 7,6. Rozdiel HCP= 14,5-7,6=6,9 (po zaokrúhlední 7)

Z tohto je zrejmé, že hráč H1 má na 7 najťažších jamkách ihriska ranu k dobru oproti hráčovi H2. Nap.r jamka s HCP 6 bola odohratá H1=4 rany, H2=3 rany a jamka končí remízou.

 

Rozdiel HCP hráčov sa zaokrúhluje podľa pravidiel zaokrúhľovania v matematike.

 

Pre informáciu:

obtiažnosť jamky je zapísaná na skórkarte a jamka s HCP1 je najťažšia a jamka s HCP18 najlahšia.

 

Víťaz finálového kola sa stane Majstrom resp. Majsterkou GK MEANDER v hre na jamky.

Termín finálového kola bude stanovený po dohode organizátora a finálových dvojíc.
Pri výsledku "remíza" na 18-tej jamke, sa hrá systém náhla smrť s vyrovnaním podľa propozícií.

 

Organizátor vyhradzuje právo na predĺženie lehoty prihlasovania, resp. zmenu propozícií.


CENY:

1. miesto : 50% zľava na členstvo  v GK MEANDER v roku 2021 + parkovacie miesto + trofej
2.miesto 30 % zľava na členstvo  v GK MEANDER v roku 2021 + trofej
3. miesto 20 % zľava na členstvo  v GK MEANDER v roku 2021 + trofej

 

V Ivanke pri Nitre, 20.6.2020

bottom of page